تعیین وقت اینترنتی کلینیک رز

درقسمت میتوانید از کلینک رز به صورت اینترنتی تعیین وقت نمایید

شما می توانید با تکمیل و ارسال فرم تعیین وقت، برای مراجعه به کلینیک ، وقت موردنظر خود را به صورت اینترنتی رزرو نمایید.